Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a, trajanje 450 min
Petak, 08.10.2021.

Autor: I.P.

rrif - 10.2021, str. 136
Sprječavanje pranja novca i nepoštene trgovačke prakse
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Odobren novi oblik jamstva radi pomoći poduzećima u koronakrizi U primjeni nova energetska oznaka Na snazi nova regulacija o ...

pip - 10.2021, str. 66
Oslobođenja u sustavu PDV-a (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prvom dijelu ovog članka koji je objavljen u prošlom broju časopisa Pravo i porezi pisali smo o oslobođenjima u ...

pip - 9.2021, str. 140
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Hrvatski porezni obveznici koji na području neke druge države članice EU a izvan RH planiraju obavljati izvozne isporuke u ...

pip - 9.2021, str. 50
Oslobođenja u sustavu PDV-a (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prema odredbama Zakona o PDV u i Pravilnika o PDV u razlikujemo oslobođenja u tuzemstvu oslobođenja pri isporukama dobara unutar ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.06.2021.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Vrijeme leti ...

pip - 5.2021, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi trošarine i carinski postupak Limitirana uporaba motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU a na području ...

pip - 5.2021, str. 38
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa Pravo i porezi pisali smo o evidentiranju prometa dobara i usluga i utvrđivanju obveze PDV a ...

pip - 4.2021, str. 85
Neopozivi dokumentarni akreditiv u praksi izvoza robe u NR Kinu
Autor: Dubravko MILOTIĆ , dipl. oec.

Nastup na stranom a posebno na dalekim tržištima u ulozi izvoznika podrazumijeva prilagodbu uglavnom zadanim i najčešće krutim trendovima tamošnje ...

pip - 4.2021, str. 57
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U članku se daju obrazloženja u vezi s evidentiranjem prometa dobara i usluga i utvrđivanjem obveze PDV a za dobitaše ...

Snimka webinara
Aktualnosti u primjeni PDV-a, trajanje 200 min
Srijeda, 17.03.2021.

Autor: I.P.

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara izvan RH
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Društvo u Republici Hrvatskoj planira poslovati tako da kupuje robu u Slovačkoj te da navedenu robu prodaje izravno u Tursku ...

rrif - 2.2021, str. 181
Privremeni Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine s osvrtom na carinska postupanja
Autor: Mr. sc. Branka TUĐEN, dipl. oec.

Sporazum o trgovini i suradnji između EU a i UK a počeo se primjenjivati od 1 siječnja 2021 godine Sporazum ...

rrif - 2.2021, str. 165
Zaštita okoliša i plastični otpad
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Novac iz EU ova proračuna uvjetovan poštovanjem vladavine prava Novi propisi o uvozu i izvozu plastičnog otpada Odsad EU ...

pip - 2.2021, str. 126
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Uznemiravanje i spolno uznemiravanje na radnom mjestu Poslodavac je obvezan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla i to ...

rrif - 2.2021, str. 143
Porezno motrište usluga malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Pojam poreznog obveznika treba s motrišta odredaba propisa o PDV u promatrati u širem kontekstu te treba razlikovati porezne obveznike ...

pip - 1.2021, str. 0
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava - Posebni porezi i trošarine
Autor:

Posebni porezi i trošarine Poslovna ili neposlovna uporaba energenata i električne energije Pravo na povrat posebnog poreza na motorna vozila ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge premještanja vagona
Utorak, 20.10.2020.

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV a planira obavljati usluge premještanja željezničke kompozicije vagona Vagonima će se prevoziti roba ...

pip - 10.2020, str. 133
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Porezno motrište aranžmana za premještanje dobara Kada je riječ o aranžmanu za premještanje dobara fizičko premještanje dobara u trenutku ...

rrif - 10.2020, str. 127
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o evidentiranju prometa dobara i usluga te utvrđivanju obveze PDV a za ...

rrif - 9.2020, str. 97
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U članku se daju obrazloženja u vezi s evidentiranjem prometa dobara i usluga te se navodi praktičan primjer evidentiranja ...

rrif - 8.2020, str. 102
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Njemačkoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Maja LENAC , bacc. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorica objašnjava u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV a u ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje troškova prijevoza dobara koji se fakturiraju uvozniku ili izvozniku
Ponedjeljak, 29.06.2020.

Društvo koje se bavi prijevoznim uslugama zaračunava uslugu prijevoza tuzemnim uvoznicima i izvoznicima dobara Jesu li navedene usluge oslobođene od ...

pip - 6.2020, str. 135
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Kolektivni višak radnika i prava radnika Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti nema nezaposlena osoba kojoj je prestao ...

rrif - 6.2020, str. 97
Oslobođenja u sustavu PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prema odredbama Zakona o PDV u i Pravilnika o PDV u razlikujemo oslobođenja u tuzemstvu oslobođenja pri isporukama dobara ...

rrif - 5.2020, str. 192
Pomoći gospodarstvu zbog pandemije virusa COVID-19
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 EU privremeno olabavio pravila o državnoj pomoći 2 Kratkoročno osiguranje izvoznih kredita 3 Aktivacija svih sredstava u zaštiti života ...

pip - 5.2020, str. 20
Novosti u carinskim postupcima
Autor: Mr. sc. Bosiljko ZLOPAŠA

Širenje COVID 19 dovelo je članice EU a u tešku situaciju Europska komisija i države članice odgovaraju na taj izazov ...

rrif - 4.2020, str. 164
Izuzeće od plaćanja PDV-a pri izvozu i obračun PDV-a pri uvozu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s primjenom poreznog izuzeća od plaćanja PDV a kod ...

Pitanja i odgovori
Obvezne napomene u izlaznim računima prema inozemnim poreznim obveznicima
Ponedjeljak, 09.03.2020.

Porezni smo obveznik u sustavu PDV a koji obavlja isporuke dobara i usluga prema poreznim obveznicima unutar Europske unije dalje ...

rrif - 12.2019, str. 197
Simulacija zaštite izvoznika od valutnog rizika u RH – 2018./2019. godine
Autor: Hrvoje GRUBIŠIĆ , MBA

Hrvatski poduzetnici najviše izvoze u zemlje euro područja pa je u središtu pozornosti i kretanje tečaja EUR i kune ...

pip - 12.2019, str. 115
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

Porezno pravo PDV Porezna oslobođenja pri izvozu u slučaju utaje u trećoj državi Porezno pravo PDV Transakcije cestovnog prijevoza izravno ...

pip - 10.2019, str. 95
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

II Posebni porezi i trošarine Registracija nove marke cigareta Otkup duhanskih markica Ministarstva financija Obavijest o poreznom statusu kombi vozila ...

pip - 10.2019, str. 33
Oporezivanje izvoza i uvoza dobara u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izvoznom isporukom dobara smatra se isporuka dobara koju iz RH obavi porezni obveznik na područje izvan EU a odnosno u ...

Sudska praksa
Plaćanje u stranoj valuti
Ponedjeljak, 16.09.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 7.2019, str. 139
Iznimka od plaćanja PDV-a pri izvozu – dokazna sredstva
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s dostatnosti dokaznih sredstava za primjenu poreznog izuzeća od plaćanja ...

rrif - 7.2019, str. 110
Novosti u vezi s oslobođenjem od plaćanja PDV-a pri izvozu dobara
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izvoznom isporukom dobara smatra se isporuka dobara koju iz RH obavi porezni obveznik na područje izvan EU a odnosno ...

pip - 6.2019, str. 104
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Obračun PDV a na honorare nerezidenata 1 Obveza obračuna PDV a 2 Obveza obračuna poreza na ...

pip - 5.2019, str. 113
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost

 • Isporuke u nizu – izvoz dobara
 • Primjena snižene stope PDV-a

Mišljenja
Isporuke u nizu – izvoz dobara EU obveznika iz RH u treću zemlju
Utorak, 30.04.2019, 410-19/19-02/100

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2019, str. 170
Postupanje prilikom povrata robe iz inozemstva
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Carinski zakonika Unije previđa mogućnost primjene carinske povlastice ako se roba koja je bila izvozno ocarinjena vraća na području ...

rrif - 4.2019, str. 112
Porezno motrište izvoza dobara iz drugih zemalja članica EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U članku se obrazlaže porezno motrište izvoza dobara hrvatskih poreznih obveznika iz drugih zemalja članica EU a u treće ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV)
Ponedjeljak, 04.03.2019, 410-19/18-02/274

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Isporuke u nizu – izvoz dobara
Srijeda, 27.02.2019, 410-19/19-02/44

Davatelj: Porezna uprava

pip - 2.2019, str. 87
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Određivanje poreznog statusa proizvoda bezalkoholnih pića Uvoz robe trgovačkog naziva MR 600 G Korištenje vozila u ...

Mišljenja
Povrat PDV-a u okviru putničkog prometa
Četvrtak, 17.01.2019, 410-19/19-02/8

Davatelj: Porezna uprava

pip - 1.2019, str. 96
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Porezni status vozila RENAULT CLIO 1 5 DCI i LAND ROVER FREELANDER Porezna oslobođenja za dobrovoljno ...

rrif - 1.2019, str. 40
Novosti u trošarinskim propisima
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Trećom fazom faze porezne reforme i Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018 godine koji je ...

rrif - 11.2018, str. 178
Carinska skladišta
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Carinski zakonik Unije koji se primjenjuje od 1 svibnja 2016 godine predviđa mogućnost i primjenu carinskih skladišta na području ...