Utvrđivanje obveze PDV-a kod „dobitaša“ u 2023. godini prema izdanim računima

Časopis: Pravo i porezi - 1.2023
Članak:
Utvrđivanje obveze PDV-a kod „dobitaša“ u 2023. godini prema izdanim računima
Stranica:
30.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U članku se daju objašnjenja u vezi s evidentiranjem prometa dobara za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu PDV-a prema izdanim računima u 2023. godini uz poseban osvrt na novosti koje se odnose na nove knjige U-RA i IRA i Obrazac PDV. U članku se daju i dodatne napomene koje se odnose na pravila obračuna PDV-a i priznavanje pretporeza za isporuke u tuzemstvu, za stjecanje dobara iz EU-a, za isporuke dobara u EU-a, za izvoz dobara u treće zemlje, za uvoz dobara iz trećih zemalja i dr.

  1. Uvod
  2. Oporezivanje isporuka dobara i usluga u tuzemstvu i priznavanje pretporeza
  3. Stjecanje dobara iz EU-a
  4. Isporuke dobara unutar EU-a
  5. Oporezivanje inozemnih usluga
  6. Uvoz dobara
  7. Porezni položaj isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
  8. Evidentiranje primljenih i pruženih usluga poreznim obveznicima u EU-u koje su oslobođene PDV-a u RH
  9. Građevinske usluge – tuzemni prijenos porezne obveze i primjena stope od 0 % na isporuke i ugradnju solarnih ploča
Hashtags:
#IsporukaDobara, #PDV