Utvrđivanje obveze PDV-a prema naplaćenim naknadama kod „dobitaša“

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Utvrđivanje obveze PDV-a prema naplaćenim naknadama kod „dobitaša“
Stranica:
112.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o novim obrascima i evidencijama koji se primjenjuju od 1. siječnja 2023. godine te smo dali objašnjenja u vezi s evidentiranjem prometa dobara i usluga i praktičan primjer evidentiranja i utvrđivanja obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima. U ovom članku autorice obrazlažu evidentiranje dobara i usluga u Obrascu PDV za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama. Uz to, autorice daju praktičan primjer evidentiranja i utvrđivanja obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama u koji su uključeni poslovni događaji koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi (isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, u EU-u, izvoz dobara u treće zemlje, stjecanje dobara i usluga iz EU-a, uvoz dobara i dr.).

  1. Uvod
  2. Temeljna načela oporezivanja prema naplaćenim naknadama kod „dobitaša“
  3. Ustroj poslovanja „dobitaša“ koji utvrđuje obvezu prema naplaćenim naknadama
  4. Primjer utvrđivanja obveze PDV-a za razdoblje oporezivanja
Hashtags:
#NaplaćeneNaknade, #PDV, #PDVObrasci, #UtvrđivanjePorezneObveze