Pripreme financijskih izvještaja za reviziju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Pripreme financijskih izvještaja za reviziju
Stranica:
174.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Da bi obavljanje revizije prošlo u učinkovitom ozračju, potrebno je da društvo kod kojeg se obavlja revizija bude upoznato s načinom rada revizora. Prije samog početka obavljanja revizije, revizori šalju u društvo listu dokumentacije koju treba pripremiti do njihova dolaska. Osim toga, revizor ima određena ograničenja u opsegu posla koje smije obavljati za društvo u kojemu se obavlja revizije. O svemu navedenom piše se u članku.

  1. Revizorovo mišljenje temelji se na pregledanoj dokumentaciji
  2. Obveze društva kod kojeg se obavlja revizija
  3. Poslovi koje revizor smije obavljati osim revizije
  4. Priprema dokumentacije za revizore
  5. Priprema i slanje konfirmacija trećim stranama
  6. Osiguravanje radnog prostora i osoblja za vrijeme revizije
  7. Tko priprema „revizorova“ financijska izvješća
  8. Smije li revizor pribavljenu dokumentaciju ikome proslijediti
  9. Posljedice nepribavljanja dokumenata za revizora
  10. Zaključak
Hashtags:
#PBCLista, #PripremaZaReviziju, #Revizija