Ugovor o djelu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Ugovor o djelu
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu razmatra pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine na temelju izvršenja ugovora o autorskom djelu te ispravak pogrešaka iz prethodnih izvještajnih razdoblja. Iako se dugotrajna imovina pribavila autorskim radom, ona se mora iskazati kao imovina. Naime, pravni temelj pribavljanja ne utječe na prirodu poslovnog odnosa. Računovodstvenim propisima nije uređen način ispravka pogrešaka iz prethodnih izvještajnih razdobalja, već način ispravka utvrđuje neprofitna organizacija svojom odlukom, pri čemu su moguća različita postupanja.

  1. Pribavljanje dugotrajne imovine na temelju ugovora o djelu
  2. Dugotrajna nefinancijska imovina
Hashtags:
#AutorskiHonorari, #NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo, #UgovorODjelu