Osvrt na zadnje izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Osvrt na zadnje izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima
Stranica:
204.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz ožujka ove godine u naš su pravni sustav unesene određene izmjene koje se, između ostaloga, odnose na nastavak digitalizacije sudova i javnih bilježnika prilikom osnivanja i dostavljanja promjene podataka i dokumenata sudskom registru – doregistracije te na promjene pravila vezanih za čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije. Detaljnije o tome pišemo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Izmjene kod osnivanja podružnice
  3. Izmjene koje se odnose na odgovornost članova društva
  4. Izmjene kod tvrtke društva
  5. Novosti koje se odnose na prokuriste i tzv. diskvalificirane direktore
  6. Izmjene visine kamatne stope
  7. Izmjene koje se odnose na čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva u likvidaciji
  8. Izmjene kod osnivanja d.o.o.-a
Hashtags:
#ČuvanjeDokumentacije, #ČuvanjePoslovnihKnjiga, #OsnivanjeDruštva, #ZTD