Delegacija nadležnosti u parničnom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Delegacija nadležnosti u parničnom postupku
Stranica:
59.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

Delegacija nadležnosti u pojedinom parničnom postupku te njezine pretpostavke propisane su odredbama čl. 67. i čl. 68. Zakona o parničnom postupku. Pritom se razlikuje tzv. nužna i svrhovita delegacija nadležnosti u parničnom postupku. U članku se analizira i raspravlja o određenim pitanjima pretpostavaka instituta delegacije nadležnosti te postupka u povodu inicijative za takvim određivanjem nadležnosti višeg suda u pojedinom parničnom postupku. Uz to, u posebnim dionicama rada raspravlja se i o rješenjima pojedinih zakona kojima se nadležnost u određenoj vrsti predmeta povjerava samo nekom ili nekim sudovima određene vrste i ranga te o ovlasti koju ima predsjednik zajedničkog neposredno višeg suda prema Zakonu o sudovima u odnosu na delegaciju nadležnosti u pojedinoj vrsti predmeta.

  1. Uvodne napomene
  2. Nužna delegacija nadležnosti
  3. Svrhovita delegacija nadležnosti
  4. O Zakonu o područjima i sjedištima sudova
  5. O Zakonu o sudovima i tzv. prezidencijalističkoj delegaciji nadležnosti
  6. Zaključne napomene

Hashtags:
#DelegacijaNadležnosti, #ZakonOParničnomPostupku