Uvjeti za pružanje usluga u nautičkom turizmu – marine i drugi objekti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Uvjeti za pružanje usluga u nautičkom turizmu – marine i drugi objekti
Stranica:
151.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:

Osim što se turističke usluge u nautičkom turizmu pružaju na plovnim objektima i kao charter usluge, pružaju se i u lukama nautičkog turizma. Marina je jedina vrsta luke nautičkog turizma, a drugi objekti za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata su nautičko sidrište, nautičko privezište, odlagalište plovnih objekata i suha marina. Marina treba ishoditi rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju koju izdaje Ministarstvo turizma i sporta, a drugi objekti za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekta trebaju ishoditi rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta koje izdaje nadležno upravno tijelo. Opširnije o svemu može se pročitati u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Tko može pružati turističke usluge u marini i drugim objektima
  3. Vrsta luke nautičkog turizma i vrste drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata
  4. Minimalni uvjeti
  5. Što kontroliraju turistički inspektori državnog inspektorata
Hashtags:
#LukeNautičkogTurizma, #Marine, #NautičkiTurizam