Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2022, str. 151
Uvjeti za pružanje usluga u nautičkom turizmu – marine i drugi objekti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Osim što se turističke usluge u nautičkom turizmu pružaju na plovnim objektima i kao charter usluge pružaju se i u ...

Mišljenja
Odbitak pretporeza i porezno priznati troškovi za elektrovozilo
Četvrtak, 29.01.2015, 410-01/14-01/3034

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Puštanje u slobodan promet plovila namijenjenih odmoru i razonodi privremeno uvezenih u Republiku Hrvatsku
Četvrtak, 10.01.2013, 413-01/12-07/19

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Privremeni uvoz plovila pod stranom zastavom
Utorak, 14.02.2012, 413-01/12-01/25

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Problematika privremenog uvoza plovila koja se smještaju u hrvatske marine
Četvrtak, 05.05.2011, 413-05/11-01/6

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Obavljanje djelatnosti na području marine
Srijeda, 09.03.2011, 050-01/10-01/222

Davatelj: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Mišljenja
Postupak dobivanja odobrenja za smještaj plovila u marine
Petak, 22.10.2010, 413-01/10-01/396

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Prijenos prava sukladno članku 102. Carinskog zakona
Ponedjeljak, 19.05.2008, 410-19/08-02/08

Davatelj: Carinska uprava