Aktualna pitanja godišnjeg odmora u 2022. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Aktualna pitanja godišnjeg odmora u 2022. godini
Stranica:
158.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

S obzirom na to da je pravo na godišnji odmor jedno od osnovnih prava radnika iz radnog odnosa, a ujedno i obveza poslodavca, u članku se na jasan način i uz navođenje konkretnih primjera obrazlaže način na koji radnici koriste godišnji odmor koji im pripada.

  1. Uvod
  2. Trajanje godišnjeg odmora
  3. Stjecanje prava na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora
  4. Utvrđivanje točnog broja dana godišnjeg odmora koji pripadaju radniku
  5. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
  6. Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu
  7. Pravo na godišnji odmor radnika koji rade u nepunom radnom vremenu kod poslodavca / više poslodavaca
  8. Raspored korištenja godišnjeg odmora
  9. Korištenje godišnjeg odmora za vrijeme otkaznog roka
  10. Odricanje od prava na godišnji odmor
Hashtags:
#GodišnjiOdmor, #GodišnjiOdmorRadnika