Pobojnost odluka skupštine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Pobojnost odluka skupštine
Stranica:
176.
Autor/i:
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Sažetak:

Odluke skupštine društva, ovisno o kojoj vrsti nedostatka se radi, mogu biti ništetne ili pobojne.

Prethodno, odnosno u broju 4/22. ovog časopisa, bilo je riječi o ništetnosti odluka skupštine, dok ćemo u ovom članku pisati o pobojnosti odluka skupštine. Odredbe koje uređuju pobojnost odluka glavne skupštine dioničkog društva sadržane su u relevantnim zakonskim odredbama1, a koje se na odgovarajući način primjenjuju i na pobojnost odluka skupština društva s ograničenom odgovornošću.

Dakle, sve što u ovom članku bude rečeno glede pobojnosti odluka glavne skupštine dioničkog društva, na odgovarajući način ima se primijeniti i na pobojnost odluka skupština društva s ograničenom odgovornošću.2

  1. Uvod
  2. Razlozi pobojnosti
  3. Tužba radi pobijanja
  4. Pravne posljedice pobojnosti
  5. Zaključak
Hashtags:
#OdlukaSkupštine, #Pobojnost