Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2022, str. 176
Pobojnost odluka skupštine
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Odluke skupštine društva ovisno o kojoj vrsti nedostatka se radi mogu biti ništetne ili pobojne Prethodno odnosno u broju 4 ...

rrif - 5.2021, str. 193
Pobojni ugovori
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u ovome članku razmatra institut pobojnosti kao lakši oblik nevaljanosti ugovora izlažući razloge zbog kojih dolazi do pobojnosti ugovora ...

Pitanja i odgovori
Otkaz ugovora o radu državljana trećih zemalja
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Može li poslodavac s obzirom na okolnosti izazvane epidemijom bolesti Covid 19 koje negativno utječu na opseg poslovanja poslodavca uručiti ...

pip - 6.2019, str. 23
Ustrojstvo zadruge (II. dio)
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.

U prvom dijelu članka objavljenom u PiP u br 5 19 objasnili smo zakonsko uređenje obveznih organa zadruge druga tijela ...

pip - 5.2019, str. 35
Ustrojstvo zadruge
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.

U prvom dijelu članka autor objašnjava zakonsko uređenje obveznih organa zadruge druga tijela zadruge skupštinu zadruge sastav skupštine nadležnosti skupštine ...

Sudska praksa
Odluke skupštine zadruge
Srijeda, 19.12.2018.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Očiti nerazmjer uzajamnih davanja
Ponedjeljak, 12.02.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Poništaj ugovora
Ponedjeljak, 15.01.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 1.2018, str. 132
Domaća sudska praksa

Obvezno pravo Opća ponuda čl 33 ZOO a 91 Javni natječaj kojim se poziva neodređeni broj osoba da podnesu ponudu ...

Sudska praksa
Pobojni ugovor - prestanak prava na poništaj
Ponedjeljak, 15.05.2017.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 5.2017, str. 125
Domaća sudska praksa

Obvezno pravo Pobojni ugovor prestanak prava na poništaj čl 33 5 Zoo a 05 Prvo zahtijevati poništaj pobojnog ugovora prestaje ...

Sudska praksa
Pobojnost pravnih poslova - pravni posao sklopljen u zabludi
Ponedjeljak, 10.04.2017.

Županijski sud

pip - 4.2017, str. 121
Domaća sudska praksa

Obvezno pravo Odluka o izboru najpovoljnije ponude čl 33 ZOO a 91 Predmet pobijanja ili utvrđenja ništetnosti može biti ugovor ...

pip - 2.2017, str. 141
Domaća sudska praksa

Obvezno pravo Ustup tražbine sporedna prava čl 81 ZOO a 05 S tražbinom prelaze na primatelja sporedna prava kao što ...

Sudska praksa
Ništetnost odluke glavne skupštine
Ponedjeljak, 14.11.2016.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Pobijanje odluke glavne skupštine
Ponedjeljak, 11.04.2016.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Poništenje ugovora
Ponedjeljak, 11.04.2016.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 8.2015, str. 169
Prodaja i prijenos poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

ZTD om je propisano na koji način i pod kojim je uvjetima moguće raspolagati poslovnim udjelom u trgovačkom društvu s ...

Sudska praksa
Ništetnost i pobojnost odluka glavne skupštine
Ponedjeljak, 09.02.2015.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Pobojni ugovor
Ponedjeljak, 15.09.2014.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Razlozi pobijanja odluke glavne skupštine
Ponedjeljak, 14.04.2014.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Pobojni ugovori - poništenje
Ponedjeljak, 09.09.2013.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 2.2012, str. 22
Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja (I.)
Autori: Dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Dr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.

U članku se govori o značaju instituta pobijanja dužnikovih pravnih radnji glede zaštite vjerovnika Nakon uvodnog pregleda relevantnih pravnih izvora ...

pip - 11.2007, str. 26
Dio drugi - Društva - Dioničko društvo

Opće odredbeDioniceOsnivanjePravni odnosi između društva i dioničaraOrgani društvaUtvrđenje godišnjih financijskih izvješćaPrijenos dionica manjinskih dioničaraIzmjena statutaPovećanje temeljnoga kapitalaSmanjenje temeljnoga kapitalaNištavost i ...

pip - 6.2007, str. 12
Zabluda u obveznom pravu
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora No ponekad ne postoji stvarna suglasnost ugovornih ...