Ustrojstvo zadruge

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Ustrojstvo zadruge
Stranica:
35.
Autor/i:
Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Sažetak:

U prvom dijelu članka autor objašnjava zakonsko uređenje obveznih organa zadruge, druga tijela zadruge, skupštinu zadruge, sastav skupštine, nadležnosti skupštine, sazivanje sjednica skupštine, ovlasti, oblik i rok, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, dnevni red, univerzalnu skupštinu, tijek skupštine, predsjednika skupštine, pravo na sudjelovanje, pravo podnošenja prijedloga, druga prava članova, kvorum, odlučivanje na skupštini zadruge, pravo glasa na skupštini, glasovanje putem punomoćnika, isključenje prava glasa, način glasovanja, zapisnik o radu skupštine, ništetnost i pobojnost odluka skupštine te ovlaštenike za podnošenje tužbe u slučaju ništetnosti i pobojnosti odluke skupštine.

1. Uvod
2. Obvezni organi zadruge
3. Skupština
4. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Pravo, #PravoDruštava, #TijelaZadruge, #UstrojstvoZadruge, #Zadruga