Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 9.2023, str. 47
Računovodstvo zadruga
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže način osnivanja i poslovanja zadruga koje su osnovane s ciljem stjecanja dobitka Uz to objašnjava specifičnosti ...

rrif - 3.2023, str. 27
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U ovom se članku obrazlaže zakonski okvir utvrđivanja i uporabe dobitka odnosno pokrića gubitka u skladu s odredbama Zakona o ...

rrif - 10.2022, str. 162
Trgovačko društvo, obrt, zadruga, OPG – odnosi, značajke i razlike
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku obrađuje za praksu aktualna i bitna pitanja vezana za pojedine ustrojbene oblike obavljanja gospodarske i s ...

rrif - 7.2022, str. 129
Zadruga kao poslodavac
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Poslodavac u skladu s vrijedećim propisima može biti svaka pravna osoba kao i fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna ...

rrif - 3.2022, str. 40
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prilogu uz časopis RRiF br 1 22 Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2021 godinu za poduzetnike može se ...

Vijesti
Kako obavljati poljoprivrednu djelatnost?
Srijeda, 11.08.2021.

Planirate započeti obavljanje poljoprivredne djelatnost ali niste sigurni na koji način Pred vama stoji mogućnost odabira jednog od šest mogućih ...

rrif - 5.2021, str. 116
Zamjenske kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obveznici su kvotnog zapošljavanja Za 2021 godinu za jednu nezaposlenu osobu s invaliditetom poslodavac ...

rrif - 3.2021, str. 23
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Prilogu uz časopis RRiF br 1 21 Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2020 godinu za poduzetnike može se ...

Pitanja i odgovori
Dostava adrese elektroničke pošte – udruge poslodavaca i sindikati
Petak, 18.09.2020.

Čuli smo da sve pravne osobe imaju obvezu upisati adresu elektroničke pošte u sudski registar Odnosi li se ta obveza ...

Vijesti
Priručnik za korištenje usluge e-Komunikacija za pravne osobe
Četvrtak, 27.08.2020.

U svrhu informatizacije pravosudnog sustava Ministarstvo pravosuđa razvilo je uslugu 39 e Komunikacija 39 koja omogućava elektroničku komunikaciju sa općinskim ...

Vijesti
Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima
Ponedjeljak, 10.08.2020.

Zakonodavac je u kratkom roku poduzetnicima uveo obveze vezane uz elektroničko poslovanje što je izazvalo dosta zabuna i nejasnoća Prvenstveno ...

rrif - 3.2020, str. 126
Plaće zaposlenih umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine svi umirovljenici osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune ...

pip - 6.2019, str. 23
Ustrojstvo zadruge (II. dio)
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.

U prvom dijelu članka objavljenom u PiP u br 5 19 objasnili smo zakonsko uređenje obveznih organa zadruge druga tijela ...

pip - 5.2019, str. 35
Ustrojstvo zadruge
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.

U prvom dijelu članka autor objašnjava zakonsko uređenje obveznih organa zadruge druga tijela zadruge skupštinu zadruge sastav skupštine nadležnosti skupštine ...

pip - 1.2019, str. 3
Novi zakoni – prosinac 2018. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zakon iz područja sustava mirovinskog osiguranja Zakoni iz područja mirovinskih fondova Zakon iz područja računovodstva Zakon iz područja osiguranja Zakon ...

Vijesti
Najavljene su promjene u oporezivanju od 1. siječnja 2019.
Srijeda, 29.08.2018.

Nastavak porezne reforme donosi od sljedeće godine neke promjene u oporezivanju Na portalu e Savjetovanja dostupni su prijedlozi zakona Na ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.08.2018.

Objavljen je broj 9 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2018 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Reforma koja ...

rrif - 10.2017, str. 199
Likvidacija zadruge
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Tino BEGO, dipl. iur.

Autori u članku obrazlažu pravno motrište likvidacije zadruge odnosno postupanje koje se odnosi na donošenje odgovarajućih odluka i provedbe ...

rrif - 8.2017, str. 123
Posebnosti poljoprivrednika u sustavu poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Poljoprivrednu djelatnost obavlja poljoprivrednik koji je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu ...

Nepr - 12.2016, str. 32
Neprofitne organizacije, pitanja i odgovori – trgovina i zaštita potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

S obzirom na to da neprofitne pravne osobe često kao jedan od izvora stjecanja financiranje koriste i prihode od ...

Pror - 12.2016, str. 2
Promjene u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2017. godine
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec

Iako je računovodstveni propis koji uređuje proračunsko računovodstvo mijenjan tijekom 2016 godine promjene koje se odnose na računski plan ...

Pitanja i odgovori
Menadžerski ugovor
Utorak, 12.07.2016.

Možete li pojasniti pojam instituta menadžerskog ugovora osobito kad je riječ o pitanju otkaza u odnosu na otkaz ugovora o ...

rrif - 9.2015, str. 122
Porezni položaj dohotka od kapitala
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ, dipl. oec.

Od 1 siječnja 2015 oporezivanju porezom na dohodak podliježu i kamate koje se do 31 prosinca 2014 nisu smatrale dohotkom ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.06.2014.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2014 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Spin offRadničko samoupravljanje ...

Mišljenja
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2013.g.
Utorak, 31.12.2013, 410-01/13-01/4414

Davatelj: Porezna uprava

pip - 5.2013, str. 74
Socijalno poduzetništvo za razvoj društva
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.

Socijalno poduzetništvo novost je u pristupu društvenim problemima odnosno u pristupu problemima zajednice Ono služi lokalnoj zajednici ili specifičnoj skupini ...

rrif - 10.2011, str. 39
Likvidacija zadruge
Autori: Tino BEGO, dipl. iur.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Novim Zakonom o zadrugama koji je stupio na snagu 31 ožujka 2011 Nar nov br 34 11 dalje ZOZ navedeni ...

pip - 10.2011, str. 19
Novi Zakon o zadrugama – poslovanje zadruge, prestanak zadruge, hrvatski savez zadruga, zadružni savezi i vrste zadruga koje imaju određene posebnosti
Autor: Doc. dr. sc. Nina TEPEŠ

U prvom su dijelu članka posvećenog odredbama novoga Zakona o zadrugama koji je objavljen u časopisu Pravo i porezi br ...

pip - 7.2011, str. 3
Novi Zakon o zadrugama – odgovornost za obveze, nastanak i organi zadruge
Autor: Doc. dr. sc. Nina TEPEŠ

Ove je godine donesen novi Zakon o zadrugama Jedna od ključnih izmjena u odnosu na prijašnji Zakon o zadrugama odnosi ...

rrif - 6.2011, str. 36
Računovodstvo zadruga
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

U primjeni je novi Zakon o zadrugama koji je unio neke novosti vezane za osnivanje i poslovanje zadruga Autorica u ...

Mišljenja
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2010.g.
Četvrtak, 16.12.2010, 410-01/10-01/2146

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Kolektivni ugovor
Petak, 31.07.2009, 110-01/09-01/128

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Vijesti
Licenciranje građevinara
Srijeda, 07.01.2009.

Licenciranje građevinara ili dobivanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja Sada to uređuje novi propis Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima ...

Mišljenja
Porez na dohodak i porez na dodanu vrijednost kod prijenosa obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva
Srijeda, 27.02.2008, 410-01/07-01/1699

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2007, str. 49
Računovodstvo zadruga u poljoprivredi
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, ovl. rev.

U članku se obrađuje poslovanje zadruga osnovanih u poljoprivredi Računovodstvena evidencija poslovnih događaja temeljni je problem u odnosima zadruge i ...

Vijesti
Nova financijska izvješća štedno-kreditnih zadruga
Četvrtak, 19.04.2007.

Hrvatska narodna banka propisala je nova financijska izvješća za štedno kreditne zadruge Nar nov br 35 od 2 travnja 2007 ...

rrif - 2.2007, str. 34
Godišnji obračun trgovačkih društva u poljoprivredi za 2006.
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.

Trgovačka društva zadruge registrirane za poljoprivrednu djelatnost i obiteljska gospodarstva fizičke osobe s registriranim obrtom za poljoprivrednu djelatnost ako su ...