Računovodstvo zadruga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Računovodstvo zadruga
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže način osnivanja i poslovanja zadruga koje su osnovane s ciljem stjecanja dobitka. Uz to, objašnjava specifičnosti računovodstvenog praćenja nekih poslovnih događaja (uplata članskih uloga, prodaju robe, nabavu dugotrajne i kratkotrajne imovine i sl.) u zadrugama koje su osnovane s ciljem stjecanja dobitka te daje primjere knjiženja nekih poslovnih događaja koji su vezani za poslovanje zadruga. Na kraju članka daju se i napomene koje se odnose na uporabu ostvarenih dobitaka u zadrugama te na prestanak zadruga.

  1. Uvod
  2. Osnivanje i poslovanje zadruga
  3. Vođenje poslovnih knjiga
  4. Oporezivanje naknada članovima zadruge i upraviteljima
  5. Financijsko izvještavanje zadruga
  6. Uporaba dobitka zadruge
  7. Prestanak zadruge
  8. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #KomisijskaProdaja, #Zadruga, #ZastupničkaProdaja