Prodaja imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Prodaja imovine
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Tema ovoga proračunskog praktikuma je prodaja dugotrajne nefinancijske imovine unutar općeg proračuna. Pri toj prodaji smatramo da se ne bi trebalo provoditi vrijednosno usklađenje te imovine na njezinu tržišnu vrijednost.

  1. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
Hashtags:
#NefinancijskaImovina, #ProdajaImovine, #ProračunskoRačunovodstvo