Ispravci i dopune Obrasca JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Ispravci i dopune Obrasca JOPPD
Stranica:
67.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javim davanjima po osiguranicima određuje da ako podnositelj izvješća odnosno obveznik plaćanja naknadno utvrdi da su podatci na već podnesenim ispravnim obrascima JOPPD netočni, obvezan je, u skladu s posebnim propisima, obaviti ispravak tih podataka ili dopunu ako utvrdi da nisu iskazani podatci za sve osiguranike / stjecatelje primitka. S tim u vezi, posebni propisi, u ovom slučaju Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak, propisuju i način popunjavanja i ispravka te nadopune Obrasca JOPPD. U članku na primjerima objašnjavamo kako se postupa kod ispravaka i nadopuna obrazaca JOPPD u različitim slučajevima.

  1. Uvod
  2. Ispravak Obrasca JOPPD
  3. Nadopuna Obrasca JOPPD
Hashtags:
#DopunaJOPPD-a, #IspravakJOPPD-a, #JOPPD