Naknada plaće na blagdan i drugi dodatci na plaću

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Naknada plaće na blagdan i drugi dodatci na plaću
Stranica:
77.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U ovom članku pišemo o načinu na koji se utvrđuje pravo radnika na dodatak na plaću te kako je potrebno obračunati plaće. Dodatci na plaću se, u pravilu, utvrđuju prema izvorima radnikovih prava prema bruto-plaći te u skladu s time čine sastavni dio radnikova bruto-primitka. Primitkom od nesamostalnog rada se, između ostaloga, smatraju i primitci koje poslodavci isplaćuju svojim radnicima po osnovi rada na blagdan i neradnih dana utvrđenih Zakonom o blagdanima. Jednako tako, primitcima koji se oporezuju na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada smatraju se i primitci za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom, za dežurstvo, za pripravnost i sl. Stoga su, u skladu sa svime navedenim, svi dodatci na plaću sastavni dio bruto-primitka koji se oporezuje na jednak način kao i plaća radnika za redovan rad.

  1. Utvrđivanje plaće prema oblicima rada
  2. Slučajevi kada poslodavac radniku treba obvezno povećati plaću
  3. Ostali slučajevi u kojima radnik ostvaruje povećanu plaću
  4. Kako utvrditi plaću kada se više osnova povećanja plaće događaju istodobno
  5. Dodatci na plaću i minimalna plaća
Hashtags:
#MinimalnaPlaća, #NaknadaPlaće, #NoćniRad, #PrekovremeniRad, #RadNaBlagdan