Financijska imovina prema MSFI-ju 9

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Financijska imovina prema MSFI-ju 9
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Već se nepunih pet godina primjenjuje MSFI 9 – Financijski instrumenti, tj. od 1. siječnja 2018. godine u poslovnim knjigama financijski instrumenti evidentiraju se prema novim zahtjevima. U ovom članku autor obrađuje najznačajnije zahtjeve MSFI-ja 9 u vezi s početnim i naknadnim procjenjivanjem financijske imovine i njihov utjecaj na bilancu i račun dobitka i gubitka. MSFI 9 primjenjuju samo veliki poduzetnici, subjekti od javnog interesa te poduzetnici koji sudjeluju u konsolidaciji koji tako odluče zbog toga što njihova matica primjenjuje MSFI-je.

  1. Obuhvat primjene MSFI-ja 9 i obveznici primjene
  2. Klasifikacija financijske imovine
  3. Početno priznavanje financijske imovine
  4. Prestanak iskazivanja financijske imovine
  5. Reklasifikacija financijske imovine
  6. Naknadno procjenjivanje financijskih instrumenata
  7. Prikazivanje dobitaka i gubitaka od financijske imovine
  8. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskaImovina, #MSFI9, #NaknadnoVrednovanje, #PočetnoPriznavanje