Dana kapara

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Dana kapara
Stranica:
45.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s danom kaparom kao znakom da je ugovor sklopljen. Ona nema obilježja danog predujma za buduću isporuku.

  1. Dana kapara
Hashtags:
#Kapara, #NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo