Utjecaj uvođenja eura na računovodstvo poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Utjecaj uvođenja eura na računovodstvo poduzetnika
Stranica:
16.
Autor/i:
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

Uvođenje eura kao službene valute u RH značajno će se odraziti na računovodstvo poduzetnika te je stoga potrebno na vrijeme krenuti s prilagodbom računovodstveno-informacijskog sustava poslovnih subjekata. O tome kako uvođenje eura utječe na računovodstvo poduzetnika te što je sve potrebno provesti, pročitajte u nastavku članka.

  1. Priprema računovodstva poduzetnika za uvođenje eura
  2. Valuta u kojoj se vode poslovne knjige
  3. Knjigovodstvene isprave u prijelaznom razdoblju
  4. Preračunavanje stanja u poslovnim knjigama
  5. Financijsko i porezno izvještavanje zbog uvođenja eura
  6. Plaćanje poreznih obveza
  7. Blagajničko poslovanje u prijelaznom razdoblju
  8. Obračun plaće i ostalih materijalnih prava radnika u prijelaznom razdoblju i Obrazac JOPPD
  9. Obračun drugih dohodaka u prijelaznom razdoblju
  10. Zaključak
Hashtags:
#PoslovneKnjige, #Računovodstvo, #UvođenjeEura, #ZamjenaKuneEurom