Povrati pogrešno uplaćenih proračunskih prihoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Povrati pogrešno uplaćenih proračunskih prihoda
Stranica:
110.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost podmiruju javna davanja popunjavanjem naloga za plaćanje prema utvrđenim rokovima dospijeća. Ako se pri popunjavanju naloga za plaćanje javnih prihoda upišu pogrešni podatci, uplaćena sredstva mogu biti usmjerena na pogrešan račun proračuna ili uplatni račun, čime porezna obveza nije podmirena ili je neki drugi javni prihod preplaćen.

Zahtjev za povratom pogrešno uplaćenih proračunskih prihoda treba podnijeti Poreznoj upravi te drugim tijelima, nakon što se otkriju pogreške, u skladu s Naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba koji se primjenjuje u 2022. godini.

  1. Uvod
  2. Vrste proračunskih prihoda i drugih javnih davanja
  3. Evidentiranje uplate javnih davanja na računima proračuna
  4. Uplata vlastitih prihoda proračuna i dopušteni modeli uplate
  5. Pogreške pri popunjavanju naloga za plaćanje javnih prihoda
  6. Zahtjevi za povrat više uplaćenih sredstava
  7. Odgovornost PU-a za opravdanost povrata preplaćenih javnih davanja
  8. Ustanove kojima se podnose zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda
  9. Povrat više plaćene upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila
  10. Povrati novčanih sredstava pogreškom usmjerenih na naplatu provedenu prema nalogu FINA-e, a prema rješenju PU-a o ovrsi
Hashtags:
#JavnaDavanja, #PovratPoreza, #PovratProračunskihPrihoda