Očinski dopust i izmjene u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Očinski dopust i izmjene u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora
Stranica:
158.
Autor/i:
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Sažetak:

Dana 1. kolovoza 2022. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, objavljen u Narodnim novinama broj 85., kojim je u sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uvedeno novo pravo zaposlenih i samozaposlenih očeva – očinski dopust te druge izmjene, posebice glede limita u visini naknade plaće koja se isplaćuje tijekom roditeljskog dopusta, a koje će detaljnije biti izložene u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Očinski dopust
  3. (Očinski) dopust za slučaj smrti djeteta
  4. Roditeljski dopust
  5. Rad s polovinom punoga radnog vremena (tijekom roditeljskog dopusta)
  6. Dopust zbog smrti djeteta koja je nastupila tijekom roditeljskog dopusta
  7. Pisana obavijest poslodavcu o namjeri korištenja prava na roditeljski dopusti i promjena načina korištenja ostalih prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora
  8. Objašnjenje pojmova zaposleni i samozaposleni roditelji
  9. Naknada plaće tijekom korištenja prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora
  10. Prijelazne i završne odredbe zakona o izmjenama i dopunama
Hashtags:
#OčinskiDopust, #RadSPolovicomRadnogVremena, #RodiljneIRoditeljskePotpore, #RoditeljskiDopust