VI. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
VI. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika
Stranica:
66.
Autor/i:
Sažetak:
    Pristup
  • Tijek aktivnosti pri izradi godišnjeg obračuna
  • Zaključna knjiženja u svezi s rashodima koja prethode sastavljanju računa dobitka i gubitka
  • Zaključna knjiženja u svezi s prihodima
  • Zaključna knjiženja u razredu 7 i utvrđivanje bruto dobitka (gubitka)
  • Sastavljanje računa dobitka i gubitka za male poduzetnike
  • Sastavljanje bilance za male poduzetnike
Hashtags: