Očinski dopust zaposlenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Očinski dopust zaposlenika
Stranica:
72.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Zbog usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom Europske unije, uvedena je novina u lepezu roditeljskih prava. Naime, nakon rođenja djeteta i očevi mogu koristiti dopust, paralelno s rodiljnim dopustom majke. Koje su obveze poslodavca te kako se evidentira očinski dopust u radnopravnim i poreznim evidencijama, na praktičnom primjeru prikazuje se u nastavku.

  1. Pravo na rodiljni dopust
  2. Dokumentacija za ostvarivanje prava
  3. Naknada plaće za vrijeme očinskog dopusta
  4. Podnošenje JOPPD-a za vrijeme očinskog dopusta
  5. Plaćeni dopust zbog rođenja djeteta
  6. Evidencije o radnom vremenu radnika
  7. Prekršajne odredbe
Hashtags:
#EvidencijaRadnogVremena, #NaknadaPlaće, #OčinskiDopust, #PlaćeniDopust