Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Stranica:
169.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Sažetak:
    "Pogreška u prosudbi" financijskih izvješća kompanije Enron
  • Odbor za međunarodne računovodstvene standarde izdat će uputstva za prijelaz na Međunarodne računovodstvene standarde
  • Odbor za međunarodnu revizorsku praksu izdao nacrt revizorskog standarda o mjerenju fer vrijednosti
  • Elektronička trgovina i Internet
  • MRS IAS 19 i europske kompanije
Hashtags: