Višenamjenski vrijednosni kuponi s motrišta PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Višenamjenski vrijednosni kuponi s motrišta PDV-a
Stranica:
105.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

S motrišta poreza na dodanu vrijednost višenamjenski vrijednosni kuponi predstavljaju kupone za koje u trenutku izdavanja nisu poznati svi elementi za obračun PDV-a odnosno za koje u trenutku prodaje nisu poznati mjesto isporuke ili stopa PDV-a po kojoj će se oporezivati isporuka dobara ili usluga za koju će se zamijeniti prodani vrijednosni kupon. U ovome članku autorica obrazlaže računovodstveno i porezno motrište prodaje višenamjenskih vrijednosnih kupona kod prodavatelja i kod posrednika te daje primjere prodaje i uporabe višenamjenskih vrijednosnih kupona.

  1. Uvod
  2. Obračun PDV-a pri izravnoj prodaji višenamjenskih vrijednosnih kupona kod prodavatelja dobara ili usluga
  3. Obračun PDV-a pri prodaji višenamjenskih vrijednosnih kupona kod preprodavatelja
  4. Zaključak
Hashtags:
#Kuponi, #PDV, #ProdajaKupona, #VišenamjenskiKuponi, #VrijednosniKuponi