Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i ugovor o kupoprodaji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i ugovor o kupoprodaji
Stranica:
168.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autor u ovome članku na jezgrovit i sažet način razmatra neka bitna pitanja vezana za sklapanje ugovora o doživotnom i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, uz kratak osvrt na njihove bitne značajke. Razmatraju se i pitanja fiktivnosti sklapanja tih ugovora u korelaciji s ugovorom o kupoprodaji.

  1. Uvod
  2. Ugovor o kupoprodaji – sažeti osvrt na njegov pojam
  3. Osvrt na ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
  4. Osvrt na fiktivne ugovore
Hashtags:
#DosmrtnoUzdržavanje, #DoživotnoUzdržavanje, #UgovorODosmrtnomUzdržavanju, #UgovorODoživotnomUzdržavanju, #UgovorOKupoprodaji