Primjena Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija kod priznavanja razdoblja obrazovanja s ciljem nastavka obrazovanja u RH

Časopis: Pravo i porezi - 11.2022
Članak:
Primjena Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija kod priznavanja razdoblja obrazovanja s ciljem nastavka obrazovanja u RH
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Sažetak:

Ako školska ustanova odlučuje o upisu učenika u školsku ustanovu ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na osnovi javnih ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika, roditelja ili skrbnika učenika ili druge fizičke ili pravne osobe, mora postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, postupovnim odredbama čl. 3. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (dalje: ZOOOSŠ) i zakona kojima se uređuje djelatnost koju obavlja. U tom kontekstu, autor u ovome članku daje prikaz postupka priznavanja razdoblja obrazovanja s ciljem nastavka obrazovanja u nas u skladu s odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

  1. Uvod
  2. Zahtjev za priznavanje razdoblja
  3. Nadležnost za provedbu postupka priznavanja
  4. Postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i izdavanje svjedodžbi za raseljene učenike iz Ukrajine
Hashtags:
#InozemneObrazovneKvalifikacije, #PriznavanjeKvalifikacija