Što donosi novi Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Časopis: Pravo i porezi - 11.2022
Članak:
Što donosi novi Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Sažetak:

Povijest okrupnjavanja poljoprivrednog zemljište provedbom postupka komasacije u RH seže još od 1766. godine za vladavine Marije Terezije kada je donesen Urbarski Zakon o komasaciji. Godine 1902. godine Hrvatski je sabor donio Zakon o komasaciji koji je bio na snazi do 1947., da bi 1954. godine bio donesen novi Zakon o komasaciji. Na području Hrvatske postupci komasacije uređeni su 1979. godine zakonom o komasaciji (Nar. nov., br. 10/79, 21/84, 5/87). Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (dalje: ZOK/2015) donesen 2015. godine, a stavljen je izvan snage donošenjem novog Zakona o komasaciji (dalje: ZOK). Zakon je donesen na sjednici Hrvatskog sabora 8. travnja 2022. godine, objavljen je u Nar. nov., br. 46/22 od 15. travnja 2022. a stupio je na snagu 23. travnja 2022. godine.

  1. Razlozi donošenja novog Zakona
  2. Zaključak
  3. Sadržaj Zakona
  4. Osnovne odredbe
  5. Osnovni pojmovi
  6. Novosti vezane uz sam postupak komasacije
  7. Prekršajne, prijelazne i završne odredbe
Hashtags:
#Komasacija, #PostupakKomasacije