Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2022
Članak:
Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaće
Stranica:
154.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Ako poslodavac nije tijekom 2022. godine isplatio nagradu za radne rezultate, može u prosincu isplatiti tu nagradu do svote od 7.500,00 kn neoporezivo. Jednako tako, osim prigodnog darivanja radnika i posljednje plaće u godini (u pravilu plaće za studeni), poslodavac može isplatiti i još jednu plaću koju u praksi nazivamo trinaesta plaća. O tome pišemo u nastavku članka.

  1. Pravo na nagradu za radne rezultate
  2. (Ne)oporeziva nagrada za radne rezultate do 7.500,00 kn godišnje
  3. Isplata trinaeste plaće
  4. Isplata oporezive trinaeste plaće mladim osobama i osobama koje se prvi put zapošljavaju
Hashtags:
#NagradaZaRadneRezultate, #TrinaestaPlaća