Novosti iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora

Časopis: Pravo i porezi - 1.2023
Članak:
Novosti iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Sažetak:

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je novim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov. br. 152/22) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine. Iako se zadržavaju iste kategorije korisnika te način ostvarivanja prava, Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama uvodi neka nova prava, mijenja trajanje potrebnoga prethodnog osiguranja, povećava iznose pojedinih novčanih potpora te detaljnije uređuje neke situacije doprinoseći time boljem pravnom reguliranju ove materije i lakšom provedbom prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora. Posebno se ističu novosti za zaposlene i samozaposlene roditelje koje će se, upravo radi svoje važnosti, ukratko izložiti u ovom članku.

  1. Proširenje svrhe Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
  2. Zaposleni i samozaposleni korisnici
  3. Nova prava u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora
  4. Rad tijekom korištenja prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora
  5. Zasnivanje radnog odnosa ili promjena poslodavca tijekom korištenja prava
  6. Prestanak radnog odnosa tijekom roditeljskog dopusta
  7. Mirovanje radnog odnosa odnosno obustava djelatnosti do treće godine života djeteta
  8. Trajanje očinskog dopusta i definicija radnog dana
  9. Dopust ili rad s polovinom punoga radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s teškoćama u razvoju

Hashtags:
#RodiljneIRoditeljskePotpore, #RodiljniDopust