Troškovi službenog puta u tuzemstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Troškovi službenog puta u tuzemstvu
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu iznosi 26,55 eura za više od 12 sati provedenih na službenom putu, dok se dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno neoporezivo može isplatiti u svoti od 13,28 eura. Više o tome možete pročitati u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Putni nalog kao vjerodostojna isprava za obračun troškova
  3. Obračun i isplata dnevnice za službeni put u tuzemstvu
  4. Troškovi prijevoza na službenom putu
  5. Troškovi noćenja na službenom putu
  6. Obračun troškova nastalih na službenom putu
  7. Ostali troškovi službenog puta
  8. Primjer obračuna troškova nastalih na službenom putovanju u tuzemstvu te ispunjavanje putnog naloga i Obrasca JOPPD
  9. Troškovi koji se mogu isplatiti zaposlenicima u slučaju školovanja i usavršavanja
  10. Nadoknada troškova nastalih na službenom putu osobama koje nemaju status zaposlenika
Hashtags:
#Dnevnice, #PutniNalozi, #PutniTroškovi, #SlužbeniPut