Porezni položaj dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Porezni položaj dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva
Stranica:
127.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Dividende i udjeli u dobitku koje se isplaćuju fizičkim osobama s osnove udjela u kapitalu trgovačkog društva, prema Zakonu o porezu na dohodak smatraju se dohotkom od kapitala i oporezuje se prema odredbama hrvatskih poreznih propisa. Kada fizička osoba, rezident RH, ostvari dividendu ili udio u dobitku s osnove udjela u kapitalu trgovačkog društva sa sjedištem u inozemstvu, postoji mogućnost da je predujam poreza na dohodak obračunan i uplaćen u državi izvora dohotka prema propisima dotične države. Ako je dohodak ostvaren u državi s kojom RH primjenjuje Međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, predujam poreza prema većini tih ugovora pripada državi izvora dohotka obračunan po stopama određenih dotičnim ugovorom. Konačnu poreznu obvezu utvrđuje Porezna uprava u RH po stopama i na način uređen hrvatskim poreznim propisima te otklanja dvostruko oporezivanje. Ako predujam poreza na dohodak nije obračunan u državi izvora dohotka, primatelj dohotka obvezan je sam obračunati porez prema tuzemnim poreznim propisima i uplatiti ga u roku od 30 dana od primitka novca na odgovarajući račun.

  1. Uvodne napomene
  2. Što znači biti porezni rezident RH
  3. Obračun poreza na dohodak na dividende i udjele u dobitku ostvarene u državi s kojom RH primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  4. Plaćanje poreza na dividende i udjele u dobitku ostvarene u državi koja nije obračunala porez na dohodak
Hashtags:
#INO-Izjava, #InozemniPrimitak, #IsplataDividende, #ObrazacINO-DOH