Prestanak ustanove

Časopis: Pravo i porezi - 3.2023
Članak:
Prestanak ustanove
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ
Sažetak:

Autor u ovome članku u osnovnim crtama iznosi bitna i aktualna pitanja vezana za prestanak ustanove, kao pravne osobe zastupljene u našem pravnom sustavu, čiji se primarni cilj sastoji od zadovoljenja javnog interesa, u pravilu određenog opsega i razine potreba interesa građana.

  1. Pojam ustanove
  2. Razlozi za prestanak ustanove
  3. Provedba likvidacije ustanove
  4. Stečaj ustanove
  5. Prestanak podružnice ustanove
  6. Zaključak
Hashtags:
#PrestanakUstanove, #Stečaj, #Ustanove