Novi Zakon o izvanparničnom postupku prijedlog iz 2023. godine

Časopis: Pravo i porezi - 5.2023
Članak:
Novi Zakon o izvanparničnom postupku prijedlog iz 2023. godine
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

U prosincu 2022. godine u sklopu E-savjetovanja objavljen je Nacrt prijedloga Zakona o izvanparničnom postupku koji bi trebao imati značenje općeg i osnovnog izvora izvanparničnoga procesnog prava. Stoga su bitne opće odredbe prvog dijela predloženog ZIP-a koje bi trebale vrijediti za sve izvanparnične postupke. Predloženim Zakonom propisuju se i posebni izvanparnični postupci (drugi dio predloženog ZIP-a). Bitnu novinu predstavlja treća glava prvog dijela predloženog ZIP-a o javnim bilježnicima u izvanparničnom postupku. U članku se raspravlja o pojedinim rješenjima općeg dijela Prijedloga ZIP-a.

  1. Uvod: o kontekstu donošenja novog zakona
  2. Kratki osvrt na prijedlog ZIP-a
  3. Opće odredbe o izvanparničnom postupku
  4. Javni bilježnici u izvanparničnom postupku
  5. Zaključne napomene
Hashtags:
#IzvanparničniPostupak, #JavniBilježnici, #ProcesnoPravo