Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 2.2024, str. 62
Obvezni sudionici elektroničke komunikacije u parnici
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Elektronička komunikacija u parnici postavljena je kao dvostrana komunikacija putem informacijskog sustava među vanjskim korisnicima sustava i sudovima odredbama o ...

pip - 12.2023, str. 75
Imenovanje, određivanje roka i druge radnje odlukom suda u slučaju izostanka suglasnosti stranaka
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Zakon o izvanparničnom postupku iz svibnja 2023 godine propisuje posebne postupke Odredbama posebnih izvanparničnih postupaka Zakona uređen je zanimljiv postupak ...

pip - 11.2023, str. 51
Sudski poništaj (amortizacija) isprava
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS KRAMAR

Zakon o izvanparničnom postupku donesen je u svibnju 2023 godine Uz opće odredbe o izvanparničnom postupku Zakon sadržava odredbe o ...

pip - 9.2023, str. 66
Otuđenje stvari ili prava o kojemu teče parnica
Autor: Mr. sc. Antun ŠAGOVAC

Autor u članku precizno s praktičarskog motrišta kao odvjetnik i s osvrtom na najvažnija shvaćanja u relevantnoj judikaturi obrađuje institut ...

rrif - 8.2023, str. 138
Što važnoga donosi novi Zakon o izvanparničnom postupku
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku sažeto razmatraju neka za aktualnu praksu značajna pitanja koja donosi novodoneseni zakon koji propisuje postupanje u ...

Sudska praksa
Tužba za izdavanje platnog naloga
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Županijski sud u Varaždinu

pip - 6.2023, str. 60
Dostava u sudskim postupcima
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS KRAMAR

U ožujku 2023 godine otvoreno je e Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o dostavi sudskih pismena Riječ je o Nacrtu ...

pip - 6.2023, str. 56
Dobrovoljna procjena i prodaja imovine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U ožujku 2023 godine Prijedlog Zakona o izvanparničnom postupku ušao je u proceduru prvog čitanja u Hrvatskom saboru te je ...

pip - 5.2023, str. 22
Prijedlog izmjena Zakona o sudskim pristojbama
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U ožujku 2023 godine u Hrvatskom saboru prihvaćen je Prijedlog zakon o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama Predloženim izmjenama nastoje ...

pip - 5.2023, str. 15
Novi Zakon o izvanparničnom postupku prijedlog iz 2023. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U prosincu 2022 godine u sklopu E savjetovanja objavljen je Nacrt prijedloga Zakona o izvanparničnom postupku koji bi trebao imati ...