Dostava u sudskim postupcima

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
Dostava u sudskim postupcima
Stranica:
60.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

U ožujku 2023. godine otvoreno je e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o dostavi sudskih pismena. Riječ je o Nacrtu prijedloga Zakona koji broji dvadeset članaka. Kako se ističe u obrazloženju Nacrta, namjera je da se njime uredi dostava sudskih pismena na cjeloviti način te da se standardiziraju, pojednostave i ujednače pravila o dostavi u svim sudskim postupcima. Uz dostavu sudskih pismena u sudskim postupcima, pravila Zakona trebala bi se primjenjivati na odgovarajući način na dostavu pismena državnog odvjetništva u prethodnom kaznenom postupku te kaznenom postupku. U Nacrtu prijedloga Zakona predviđeno je stupanje na snagu njegovih odredaba 1. siječnja 2024. godine. U radu se analiziraju i raspravljaju objavljena rješenja Nacrta prijedloga Zakona o dostavi sudskih pismena.

  1. Uvodne napomene
  2. Opće odredbe
  3. Elektronička dostava
  4. Uručenje
  5. Zaključne napomene
Hashtags:
#Dostava, #DostavaPismena, #ParničniPostupak, #ProcesnoPravo, #SudskiPostupak