Dobrovoljna procjena i prodaja imovine

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
Dobrovoljna procjena i prodaja imovine
Stranica:
56.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

U ožujku 2023. godine Prijedlog Zakona o izvanparničnom postupku ušao je u proceduru „prvog čitanja“ u Hrvatskom saboru te je donesen zaključak o njegovu prihvaćanju. Taj bi Zakon trebao imati značenje općeg i osnovnog izvora izvanparničnoga procesnog prava. Uz opće odredbe, Zakonom o izvanparničnom postupku trebali bi se uređivati određeni posebni izvanparnični postupci. U tom su smislu bitne odredbe drugog dijela Zakona o proglašenju nestale osobe umrlom i dokazivanju smrti, o dobrovoljnoj procjeni i prodaji imovine, o osnivanju, upravljanju i likvidaciji sudskog i javnobilježničkog pologa, o sudskom poništaju (amortizaciji) isprava te o sudskom imenovanju, određivanju rokova i drugih radnji u određenim slučajevima. U radu se raspravlja o postupku radi dobrovoljne procjene i prodaje pojedine stvari u vlasništvu, drugih pojedinih dijelova imovine, posebne imovinske cjeline te cjelokupne imovine. Navedeni je postupak u nadležnosti suda ili javnog bilježnika, po izboru predlagatelja.

  1. Uvodne napomene
  2. Prijedlog
  3. Nadležnost za postupak dobrovoljne procjene i prodaje
  4. Određena pitanja postupka te procjene i prodaje predmeta
  5. Sklapanje ugovora o prodaji i troškovi postupka
  6. Zaključne napomene
Hashtags:
#DobrovoljnaProcjena, #IzvanparničniPostupak, #ProcesnoPravo, #ProdajaImovine