Plaćanje poreznog duga na rate sklapanjem upravnog ugovora

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
Plaćanje poreznog duga na rate sklapanjem upravnog ugovora
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora podnosi se ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu za fizičke osobe i građane odnosno sjedištu za pravne osobe, na način i pod zakonom propisnom uvjetima. No upravni ugovor ne može se sklopiti s poreznim obveznikom čiji su račun blokirali drugi vjerovnici ili s poreznim obveznikom protiv kojega se provodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu. Kada je upravni ugovor sklopljen, porezni obveznik može podnijeti pismeni zahtjev kojim traži izmjenu odnosno aneks upravnog ugovora ako se podnošenjem godišnje porezne prijave smanjio porezni dug radi kojeg je upravni ugovor sklopljen. O svemu detaljnije, pišemo u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Dospjeli porezni dug kao predmet upravnog ugovora
  3. Porezni obveznici koji mogu sklopiti upravni ugovor
  4. Uvjeti za sklapanje upravnog ugovora
  5. Rok za sklapanje upravnog ugovora i kamatna stopa
  6. Potvrda Porezne uprave o stanju poreznog duga
  7. Sadržaj prijedloga za sklapanje upravnog ugovora
  8. Sadržaj upravnog ugovora
  9. Izmjena ili aneks upravnog ugovora
Hashtags:
#PorezniDug, #UpravniUgovor