Registracija žiga Europske unije s osvrtom na razloge zbog kojih su odbijeni zahtjevi za registraciju iz Republike Hrvatske

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
Registracija žiga Europske unije s osvrtom na razloge zbog kojih su odbijeni zahtjevi za registraciju iz Republike Hrvatske
Stranica:
77.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK
Petra BOŽIĆ , MSc, MBA
Sažetak:

Zaštita žiga je bitna za zaštitu roba i usluga te ima i marketinšku ulogu u plasiranju proizvoda i usluga na nacionalno i međunarodno tržište. Kako je slobodan protok roba i usluga temeljno pravo u Europskoj uniji, sve se veći broj poduzetnika odlučuje i za zaštitu žiga na području cijele Europske unije pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo. No, iako su neki zaštićeni na tržištu Republike Hrvatske pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, dio zahtjeva je odbijen pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo, pa se u ovome članku skreće pozornost na slučajeve zbog kojih je došlo do odbijanja registracije žiga pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo.

  1. Uvod
  2. Žig EU-a
  3. Razlozi za odbijanje registracije žiga EU-a
  4. Osvrt na razloge zbog kojih su odbijeni zahtjevi za registraciju iz Republike Hrvatske
  5. Umjesto zaključka
Hashtags:
#IntelektualnoVlasništvo, #Žig