Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
88.
Autor/i:
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
  1. Načelo ustavnosti
  2. Dispozitivnost
  3. Jure gestionis
  4. Javni poredak
  5. Kontumacija
Hashtags: