Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
93.
Autor/i:
Sažetak:

I. Porez na dodanu vrijednost

  • Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila inozemnim poreznim obveznicima uzajamnost na području povrata PDV-a

IV. Porez na dobitak

  • Prijava poreza na dobit za 2022. godinu
Hashtags: