Športski ribolov i obdarivanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Športski ribolov i obdarivanje
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi prodaja ribolovnih dozvola za športski ribolov na moru te primitak stvari koju ne treba platiti a koja se u glavnoj knjizi uvrštava u dugotrajnu nefinancijsku imovinu. Bez obzira na novčane tokove, prihodi pripadaju pri prodaji ribolovnih dozvola samo onome tko s tim sredstvima može raspolagati. Ako neprofitna organizacija dobije na dar stvar koja ima u računovodstvenom smislu obilježje dugotrajne nefinancijske imovine, prihode odobrava poslije.

  1. Dozvola za športski ribolov
  2. Darivanje neprofitne organizacije dugotrajnom nefinancijskom imovinom
Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo