Obveznici revizije za 2023. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Obveznici revizije za 2023. godinu
Stranica:
142.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Sažetak:

Revizija financijskih izvještaja najčešće započinje u jesen obavljanjem predrevizije (eng. interim audit) te se nastavlja u sljedećoj godini tzv. završnom revizijom (eng. final audit). Obveznike revizije pojedinačnih i konsolidiranih financijskih izvještaja trgovačkih društava određuje Zakon o računovodstvu, a Zakon o reviziji uređuje obavljanje revizorskih usluga, koje su osobe ovlaštene za obavljanje revizorskih usluga, uvjete za obavljanje revizorskih usluga, izdavanje i ukidanje odobrenja za rad osobama ovlaštenim za obavljanje revizorskih usluga i dr. Revizora imenuje skupština društva, a odluku o odabiru revizora za 2023. godinu treba donijeti do kraja rujna.

  1. Propisi koji uređuju obveznike revizije i način provedbe revizije financijskih izvještaja
  2. Obveznici revizije financijskih izvješća za 2023. godinu prema ZoR-u
  3. Obveza revizije prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
  4. Obveza revizije prema Zakonu o vodnim uslugama
  5. Važne odredbe iz Zakona o reviziji kod odabira revizora i ugovaranja revizije
Hashtags:
#ObvezniciRevizije, #Revizija, #ZakonskaRevizija