Četrdeset eura nadoknade za troškove zbog dužnikova zakašnjenja u plaćanju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Četrdeset eura nadoknade za troškove zbog dužnikova zakašnjenja u plaćanju
Stranica:
147.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Riječ je o nadoknadi troškova koje trpi vjerovnik zbog dužnikova zakašnjenja u plaćanju dospjelih obveza. Iako je dana zakonska mogućnost vjerovnicima da naplate tu odštetu, u našoj poslovnoj praksi ona se gotovo ne primjenjuje. Otkud tolika obazrivost u nas prema onima koji iskorištavaju imovinu vjerovnika (novčano potraživanje), dok se npr. u Njemačkoj i Češkoj u slučaju zakašnjenja u plaćanju pošalje faktura s novčanom kaznom (nadoknadom). U nastavku članka iznijet ćemo naše zakonsko uređenje i sudsku praksu u vezi s tom nadoknadom.

  1. Zakonski rokovi plaćanja – određivanje zakašnjenja
  2. Iznimka od zakonskog roka plaćanja
  3. Posebna naknada za troškove zbog kašnjenja u plaćanju
  4. Porezna i računovodstvena postupanja
  5. Zaključak
Hashtags:
#OdštetaZbogNeplaćanja, #PosebnaNaknada, #ZakašnjenjeDužnika