Oblici cesije

Časopis: Pravo i porezi - 11.2023
Članak:
Oblici cesije
Stranica:
80.
Autor/i:
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Sažetak:

Autor je u prethodnom broju ovog časopisa obradio osnovna obilježja obveznopravnog instituta cesije, odnosno ustupa potraživanja s posebnim naglaskom na osnovnim obilježjima ugovora o cesiji (ugovora o ustupu potraživanja) te položaju i odnosu involviranih (i ugovornih) strana.

U drugom dijelu ovoga članka pozornost će biti posvećena raznim oblicima cesije te obračunskom plaćanju.

  1. Uvod
  2. Redovna cesija
  3. Cesija umjesto ispunjenja
  4. Cesija radi (zbog) ispunjenja
  5. Cesija radi osiguranja
  6. Obračunsko plaćanje i zabrana ustupanja tražbine u uvjetima blokade računa
Hashtags:
#Cesija