Nove svote osobnih odbitaka radnika u 2024. godini

Časopis: Pravo i porezi - 2.2024
Članak:
Nove svote osobnih odbitaka radnika u 2024. godini
Stranica:
13.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Sažetak:

Prilikom isplata primitaka u 2024. godini poslodavci i drugi isplatitelji koji koriste osobni odbitak, primjenjuju nove svote kako je propisano Zakonom o porezu na dohodak. U članku obrađujemo temu porezne kartice i osobnog odbitka na primjerima, uz grafički prikaz poreznih kartica kod podjela osobnih odbitaka između roditelja, podjeli osobnog odbitka između isplatitelja i dr.

  1. Uvod
  2. Izdavanje porezne kartice (Obrasca PK)
  3. Utvrđivanje osobnog odbitka poreznog obveznika
  4. Osobni odbitak stranih radnika (poreznih nerezidenata)
  5. Korištenje osobnog odbitka kod isplate zadnje plaće
  6. Podjela osobnog odbitka između uzdržavatelja
  7. Korištenje osobnog odbitka kod više poslodavaca
  8. Tko se smatra uzdržavanim djetetom, a tko uzdržavanim članom uže obitelji
Hashtags:
#Dohodak, #OsobniOdbitak, #UzdržavaniČlan