RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 9.1999
  • Članak:Novi Carisnki zakon Republike Hrvatske
  • Stranica:47.
  • Autor/i:Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)