Otvaranje i platni promet preko računa sredstava zajedničke pričuve

Časopis: Pravo i porezi - 11.2000
Članak:
Otvaranje i platni promet preko računa sredstava zajedničke pričuve
Stranica:
40.
Autor/i:
Mirjana KARABALIĆ-PATAKI, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: